Hơn 30.000 tỷ đồng ổn định dân cư đến năm 2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến, tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư giai đoạn năm 2011-2020 là 30.120 tỷ đồng; trong đó riêng giai đoạn 2011-2015 cần 15.060 tỷ đồng, tăng 40% so với 5 năm trước.

 
                     Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Với số vốn trên, đến năm 2020, Chương trình phấn đấu ổn định cho 250.000 hộ dân, với thu nhập bình quân từ 35-40 triệu đồng/hộ/năm; 90% hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; số hộ sử dụng diện và có nhà kiên cố đạt 100%.

Chương trình tập trung đầu tư thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao về thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ, sóng thần, vùng biên giới, hải đảo hiện chưa có dân sinh sống hoặc còn ít dân, vùng dân di cư tự do đến đời sống quá khó khăn.

Đối với mỗi hộ ở đồng bằng bị mất nhà ở, đất ở, mất đất sản xuất do thiên tai nếu di chuyển nội vùng dự án được hỗ trợ 28 triệu đồng/hộ; các hộ ở miền núi được hỗ trợ ở mức 32 triệu đồng/hộ. Hộ gia đình di chuyển đến các thôn, bản sát biên giới sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ.

Gia đình di cư tự do nếu được bố trí ổn định vào vùng quy hoạch được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ…

Dựa trên nhu cầu thực tế, chương trình sẽ hỗ trợ cho việc đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng giao thông nội vùng và nối điểm dân cư với tuyến giao thông gần nhất; đầu tư cho thủy lợi nhỏ, trường lớp bậc tiểu học và trung học cơ sở; trạm y tế, nước sinh hoạt nhà trẻ, mẫu giáo và một số công trình thiết yếu khác.

Theo báo cáo từ các địa phương, trong giai đoạn 2006-2010, cả nước đã bố trí ổn định được hơn 146.000 hộ, trong đó di chuyển đến vùng tập trung thành lập điểm dân cư mới 86.680 hộ (chiếm 59,4% ); xen ghép vào các điểm dân cư hiện có 19.492 hộ (chiếm 13,3%) và ổn định tại chỗ 39.862 hộ (chiếm 27,3%)./.