Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức hội thảo về Sinh vật cảnh trong xu hướng phát triển kinh tế

(THTG) Ngày 5/7, Hội  Sinh vật cảnh tỉnh  Tiền Giang sơ kết hoạt động 6 tháng  đầu  năm 2017 và đề ra kế  hoạch  hoạt  động  6 tháng  cuối  năm 2017.

1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

          Trong  6 tháng  đầu năm,  các cấp  Hội  Sinh vật  cảnh Tiền Giang  phát  triển thêm 82  hội  viên mới, nâng  tổng  số  hội  viên Sinh vật cảnh của tỉnh  Tiền Giang  trên 5.500 hội  viên. Hội Sinh  vật  cảnh cấp  xã phường  đã tiến hành  tổ chức  Đại hội nhiệm kỳ mới, đồng  thời thành  lập  thêm  các câu  lạc bộ  hoa  kiểng, sinh  vật  cảnh ở các địa phương. Các hội  viên  của  Hội  Sinh  vật  cảnh  tỉnh  Tiền Giang  cũng đã tích  cực  tham gia triển lãm, trưng bày  các sản phẩm Sinh vật cảnh  trong   và ngoài  tỉnh.  Trong  đó  có gần 1.000 sản phẩm  tham  gia  trưng bày , triển lãm tại   thành  phố  Hồ Chí Minh  và các tỉnh.

2 3

  Các hội viên Hội  Sinh  vật  cảnh phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Phi Phụng

Phương  hướng trọng  tâm  hoạt  động 6 tháng  cuối năm 2017, Hội  Sinh  vật cảnh tỉnh  Tiền Giang  sẽ tổ chức  hội  thảo về Sinh   vật  cảnh  Tiền Giang trong  xu  hướng  phát  triển kinh  tế. Hội  Sinh  vật  cảnh  các  cấp trong  tỉnh tổ chức các lớp  tập  huấn và  phát  triển  hội viên mới./.

Công Luận