Hội Nông dân Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

       Ngày 23/5, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Hội.

 PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI)  (Ảnh: HM)


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung vào 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; Mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến Chỉ thị, Hướng dẫn của Bộ Chính trị; quán triệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định rõ thời gian, nội dung cụ thể của từng bước tiến hành; triển khai học tập, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, không nóng vội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ và từng đơn vị trong năm 2012 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực tế.

 

 Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: HM)


Đồng thời, việc kiểm điểm phải được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo sâu sát, tỉ mỉ, chặt chẽ, dựa trên các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, có tính chiến đấu cao nhưng không chủ quan, quy chụp, không né tránh, xen động cơ cá nhân; phải thực sự phát huy dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng./.