Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 tại LB Nga

       Hơn 200 cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Ngày 13/9, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã tổ chức cho hơn 200 cán bộ chủ chốt thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quán khác của của Việt Nam tại Nga và đại diện các cấp ủy cơ sở trực thuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.  

Ông Đào Duy Quát báo cáo về Nghị quyết Trung ương 5

Tại hội trường Đại Sứ quán, các cán bộ dự hội nghị đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương báo cáo, giới thiệu các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 5, trong đó tập trung 2 nội dung là tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Đào Duy Quát đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiến pháp năm 1992 trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời cũng nêu lên những hạn chế, những nội dung không còn phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của nước ta.  

Các đại biểu dự hội nghị

Qua việc đi sâu phân tích những bất cập, hạn chế, tiêu cực, mặt trái của xã hội, ông Đào Duy Quát đã nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đoàn kết trong Đảng và trong toàn dân; đồng thời cũng đã nêu rõ quyết tâm của Trung ương về việc kiên định giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Tại hội nghị, Đại sứ, Bí thư Đảng ủy Phạm Xuân Sơn khẳng định, Đảng ủy tại Nga đang tích cực tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.  

Ông Phạm Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đại sứ yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên tại Nga cần nắm vững các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5, gắn liền việc thực hiện Nghị quyết này với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trước khi khai mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, các đại biểu đã được nghe đoàn công tác đặc biệt của Đại Sứ quán báo cáo về vụ cháy tại xưởng may của người Việt tại thị trấn Egorovsk, ngoại ô Moscow, gây thiệt hại lớn về người. Hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm 14 nạn nhân người Việt đã thiệt mạng trong vụ cháy này./.