Giao lưu trực tuyến: “Ngày hội non sông”

      Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, cử tri trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, sáng nay 17/5, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với chủ đề “Ngày hội non sông”. Cuộc giao lưu trực tuyến dự kiến được bắt đầu từ 8h30 đến 11h30.

 


Cuộc giao lưu trực tuyến do PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì. Khách mời giao lưu là ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Người phát ngôn của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền – Hội đồng bầu cử.

Mục đích của cuộc giao lưu trực tuyến nhằm làm cho mọi người dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; nêu bật sự hưởng ứng, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tích cực chuẩn bị hướng tới ngày bầu cử 22/5; góp phần để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.