Giá vé tàu Thống Nhất giảm từ ngày 5/9

       Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, kể từ ngày 5/9 đến hết ngày 31/12, giá vé hành khách, hành lý tàu khách Thống Nhất sẽ được giảm từ 10 -15%

Cụ thể, giá vé nằm mềm khoang 4, tầng 1 có điều hòa tàu SE 3/4 Hà Nội -Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng trong dịp Hè là 1.996.000 đồng, thì giá vé trong thời kỳ thấp điểm còn 1.740.000 đồng (giảm 13%); giá vé mềm khoang 4, tầng 1 có điều hòa tàu TN1/2 Hà Nội -Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng trong dịp Hè là 1.410.000 đồng, thì giá vé trong thời kỳ thấp điểm còn 1.282.000 đồng (giảm 10%).

 

 

 Giá vé tàu thống nhất giảm từ 10-15% trong thời gian từ 5/9 tới 31/12/2012 (Ảnh: VT)

 
Giá vé ghế phụ, quy tròn giá vé, mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé, phí bảo hiểm hành khách, giá cước vận chuyển hành lý, mức giảm giá tập thể, miễn giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội trong thời kỳ thấp điểm áp dụng như quy định hiện hành.

 

Như vậy, giá vé tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6 và SE7/8 trong thời gian trên áp dụng như quy định tại công văn số 2181/ĐS-KDVT ngày 25/10/2011 của Đường sắt Việt Nam (giá vé trước thời điểm phục vụ Hè). Giá vé tàu TN1/2 áp dụng như quy định tại công văn số 632/ĐS-KDVT ngày 4/4/2012 của Đường sắt Việt Nam./.