Thu nhập bình quân đầu người huyện Châu Thành tăng trên 45 triệu đồng/người/năm so với năm 2011

(THTG) Trong những năm qua, huyện Châu Thành đã huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển đồng bộ các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ,… đặc biệt khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

vlcsnap-2023-11-28-09h57m33s517.png

vlcsnap-2023-11-28-09h57m53s640.png

vlcsnap-2023-11-28-09h58m17s726.png

Mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội huyện Châu Thành ngày càng được cải thiện, nâng cao. 

Kết quả hơn 10 năm qua, thu nhập từ tiền công, tiền lương của người dân gần 12.947 tỷ đồng; thu nhập từ trồng trọt là trên 1.812 tỷ đồng; thu nhập từ chăn nuôi khoảng 210 tỷ đồng và thu nhập từ thủy sản 57,7 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động Sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.311 tỷ đồng đồng và thu nhập khác 767 tỷ đồng.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt 66,95 triệu đồng/người/năm, tăng trên 45 triệu đồng/người/năm so với năm 2011; trong đó, xã Nhị Bình có mức thu nhập thấp nhất là 57,46 triệu đồng/người/năm và xã thu nhập cao nhất là Tân Hương với thu nhập bình quân là 78,38 triệu đồng/người/năm./.

                                      Tin và ảnh: Ngọc Yên