Đồng chí Võ Đông Ba – Người Đảng viên kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực

(THTG) Chúng ta vừa vĩnh biệt đồng chí Võ Đông Ba – Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy Tiền Giang. Ôn lại thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí, chúng ta cảm phục một tấm gương Đảng viên kiên trung với Đảng, mẫu mực về phẩm chất tác phong trong làm việc, bình dị hòa đồng với đồng chí đồng đội, gần gũi mật thiết với nhân dân.

Trong quá trình theo Đảng làm cách mạng, trải qua nhiều vị trí nhiệm vụ, nhưng có thể nói dấu ấn mà đồng chí đã đóng góp để lại cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang là khóa VI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1996-2000, nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo sau 10 năm đổi mới. Đồng chí được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Tỉnh ủy và tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, đồng chí được tính nhiệm bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Nhận nhiệm vụ là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh ở giai đoạn bước ngoặt của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa quyết định cho Tiền Giang chuẩn bị tâm thế bước vào thế kỷ XXI.

Đồng chí Võ Đông Ba.

Trên tinh thần ấy, tiếp thu quán triệt nội dung tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đồng chí Võ Đông Ba cùng Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thảo luận thống nhất, nêu cao quyết tâm vận dụng cụ thể hóa vào thực tiễn của tỉnh Tiền Giang, với mục tiêu phát huy thành tựu đổi mới tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, đi đôi với đổi mới hệ thống chính trị, phát triển chiều sâu, bền vững Nông lâm ngư nghiệp, đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ, tạo ra bước chuyển dịch căn bản về cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững và tăng cường ổn định chính trị kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vừa phục vụ quốc phòng- an ninh, vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển Kinh tế.

Với mục tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra, với sự đoàn kết thống nhất ý chí, quyết tâm của toàn đảng bộ mà đứng đầu là đồng chí võ Đông Ba đã cùng toàn quân toàn dân tỉnh nhà đưa nền kinh tế đến năm 2000 tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, Xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều tiến bộ, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển và hoạt động có hiệu quả. Tổng sản phẩm GDP của tỉnh tăng bình quân hàng năm 8,27%, GDP bình quân đầu người đạt 343 USD, tăng 1,51% so năm 1995. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khu vực Nông lâm thủy sản 4,7%, Công nghiệp xây dựng 12,8%, các ngành dịch vụ tăng 15,4%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được đổi mới phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố phát huy, tạo tiềm lực cho xây dựng khu vực phòng thủ ngày một hoàn thiện.

Thành tựu Khóa VI, Nhiệm kỳ 1995-2000, mà đứng đầu là đồng chí Võ Đông Ba làm bí thư đã góp phần quan trọng trong phát huy tiềm năng lợi thế của Tiền Giang trong khu vực xứng tầm là tỉnh nằm trong vùng kinh tế phía nam hiện nay.

Từ khi Tham gia cách mạng, từ phong trào Đồng Khởi, rồi được tôi luyện, phẩm chất, ý chí cách mạng kiên trung, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, được trang bị tư duy, bản lĩnh vượt qua thử thách những năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí Võ Đông Ba luôn thể hiện phẩm chất cần kiệm liên chính chí công vô tư của một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong lãnh đạo đồng chí luôn tuân thủ nguyên tắc, điều lệ đảng, đề cao tính công khai dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong tác phong thì đồng chí luôn nghiêm khắc với chính mình, đoàn kết thân ái gần giũ với cán bộ cơ sở, sâu sát với nhân dân.

Trong sự phát triển của Tiền Giang hôm nay, có một phần công lao ấy của các bậc tiền bối lão thành cách mạng.

Trong bài điếu văn đọc tại lễ truy điệu tiễn biệt đồng chí Võ Đông Ba, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xúc động khi nhắc tới người anh, người đồng chí mẫu mực của mình trong niềm tiếc thương vô hạn. 84 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng và hơn 42 năm công tác, trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đồng chí Võ Đông Ba luôn giữ vững quan điểm, lập trường của người chiến sĩ cộng sản. Trong cuộc sống, đồng chí luôn hài hòa, bình dị, thân ái với mọi người; được cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng đội và người dân tin yêu, kính trọng.

Xin mượn 2 câu thơ của Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, để bày tỏ lòng cảm phục biết ơn cho những cống hiến mà đồng chí Võ Đông Ba đã đóng góp cho Đảng bộ Quân dân tỉnh nhà thay lời thành kính tri ân:

“Ôi đất nước đi đâu ta cũng thấy

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”

Vâng, cùng bao thế hệ cán bộ cách mạng lần lượt cống hiến, lần lượt ra đi, trở về với đất mẹ, trong sự phát triển của Tiền Giang hôm nay, có một phần công lao ấy của các bậc tiền bối lão thành cách mạng, tạo động lực cơ sở niềm tin cho lớp lớp cán bộ đảng viên trẻ hôm nay tiếp bước noi theo.

                                                      Văn Phấn