Địa chỉ nhân đạo “Hoàn cảnh em Nguyễn Thị Kiều Xuân, Ấp Bình Long- xã Bình Phú- Cai lậy- Tiền Giang”

(THTG) Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” xin giới thiệu hoàn cảnh em Nguyễn Thị Kiều Xuân, Ấp Bình Long- xã Bình Phú- Cai lậy- Tiền Giang” bị bệnh Lupus ban đỏ.