Đề án “Phát triển cây thanh long” vượt kế họach

(THTG) Ngày 14-4, tại huyện Chợ Gạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án “Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025” giai đoạn 2017-2021, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Tính đến cuối năm 2021, diện tích thanh long trong vùng Đề án đạt gần 9.500 ha, chiếm 97,5% diện tích thanh long toàn tỉnh, vượt 32% so với mục tiêu đề ra và tổng sản lượng đạt hơn 236.000 tấn, tăng 216% so với trước khi thực hiện Đề án. Người trồng thanh long được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, phòng trừ sâu, bệnh hại bằng các biện pháp sinh học, hạn chế lạm dụng thuốc hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, bón phân cân đối phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện… đã góp phần giảm giá thành sản xuất thanh long, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước khi thực hiện Đề án.

Gia thanh long 4

Gia thanh long 2

2

Đề án “Phát triển cây thanh long” vượt kế họach, tuy nhiên đầu ra chưa được đảm bảo, ảnh hưởng đến nông dân. Ảnh: Nguyễn Phong

Nổi bật nhất là hiệu quả xã hội vì cây thanh long phát triển đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn. Sản phẩm thanh long được lưu thông trên thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy các dịch vụ phát triển, công nghiệp chế biến tại địa phương được hình thành, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đồng thời đóng góp vai trò tích cực trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Với tốc độ phát triển nhanh cây thanh long trong những năm qua, hiện nay diện tích, năng suất và sản lương thanh long đã vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025. Theo các nhà khoa học thì trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung nâng cao về chất lượng sản phẩm và giải quyết đầu ra sản phẩm để nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

Thị trường tiêu thụ thanh long đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi dịch bệnh Covid -19 chưa được kiểm soát triệt để. Chính vì vậy, từ nay đến năm 2025, tỉnh Tiền Giang phấn đấu xây dựng khoảng 3.600 ha thanh long đạt chuẩn GAP với năng suất bình quân 30 tấn/ha và tổng sản lượng đạt trên 235.000 tấn/năm. Đặc biệt tỉnh sẽ chủ động liên kết, mở rộng thêm nhiều thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước để giá bán thanh long luôn ổn định ở mức có lợi nhuận./

Kim Nữ