Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tới các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

 

 Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: HM)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về những vấn đề Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận. Sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã thành công tốt đẹp. Trung ương đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng là: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Phát triển khoa học và công nghệ; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghe báo cáo, nghiên cứu và cho ý kiến về nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu, các Đảng bộ trực thuộc tiến hành việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) một cách sâu rộng đến tất cả cán bộ đảng viên; thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, xây dựng chuẩn mực, đạo đức người cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, nhất là ở các chi bộ cơ sở…./.