Đảng bộ huyện Châu Thành – Một nhiệm kỳ đoàn kết và đổi mới

(THTG) Ngày 04-8, Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết và đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.