Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đồng chí Tòng Thị Phóng trực tiếp truyền đạt
Nghị quyết tại Hội nghị. (Nguồn: QĐND) 

       Ngày 2/5, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đây là Hội nghị đầu tiên cho cán bộ, đảng viên là các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; BCH Đảng bộ cơ quan, các cấp ủy Đảng trực thuộc, Bí thư Đảng bộ cơ sở Vụ Công tác phía Nam, Bí thư Chi bộ Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ tại Hà Nội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 4.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh đây là dịp để từng đảng viên trong Đảng bộ, trên từng cương vị công tác tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đặt ra chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, góp phần đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, xây dựng chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng giới thiệu nội dung, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Bên cạnh việc tập trung phân tích sâu sắc tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, ý nghĩa, phương châm, giải pháp và cách tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng chí Tòng Thị Phóng đã quán triệt, làm rõ hơn một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định rõ thời gian, nội dung cụ thể của từng bước tiến hành; triển khai học tập, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, không nóng vội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ và từng vụ, cục, đơn vị trong năm 2012 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực tế. Việc kiểm điểm phải được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo sâu sát, tỉ mỉ, chặt chẽ, dựa trên các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân hành, thẳng thắn, xây dựng, có tính chiến đấu cao nhưng không chủ quan, quy chụp, không né tránh, xen động cơ cá nhân; phải thực sự phát huy dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn…

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, nhằm phổ biến các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, giúp các cấp ủy Đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả./.