Đà Nẵng lọt vào danh sách 33 “Thành phố thông minh hơn” 2012 của IBM

       Đà Nẵng, một trung tâm kinh tế năng động mới nổi của Việt Nam, đã lọt vào danh sách 33 thành phố trên toàn thế giới được nhận tài trợ từ cuộc thi “Thành phố thông minh hơn” của IBM (IBM Smarter Cities Challenge) trong năm 2012.

      

IBM sẽ cử các chuyên gia hàng đầu của tập đoàn tới Đà Nẵng để phân tích và đưa ra các đề xuất hỗ trợ thành phố phát triển kinh tế-xã hội, cung cấp tốt hơn các dịch vụ đô thị, thu hút sự tham gia cao hơn của công dân, và nâng cao tính hiệu quả. Giá trị của nguồn nhân lực mà IBM cung cấp cho các dự án tại mỗi thành phố tương đương với khoảng 400.000 USD.

Ra mắt từ năm 2011, cuộc thi “Thành phố thông minh hơn” của IBM là chương trình kéo dài ba năm, trị giá 50 triệu USD dành cho 100 thành phố trên toàn thế giới. Đây được coi là sáng kiến nhân đạo quy mô lớn nhất của IBM, trong đó tài trợ cho những chương trình có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu từ IBM, những người nghiên cứu và đưa ra những khuyến nghị chi tiết giúp giải quyết những vấn đề quan trọng về đô thị tại từng địa phương.

Trong năm thứ hai của cuộc thi “Thành phố thông minh hơn” của IBM, các thành phố trên toàn thế giới một lần nữa lại cạnh tranh quyết liệt để được hưởng lợi từ các tài năng và công nghệ của IBM. Các thành phố chiến thắng đã đề xuất những dự án và lĩnh vực tập trung hấp dẫn cho các chuyên gia từ IBM.

'Những thành phố đã được lựa chọn là rất khác nhau, nhưng đều có một điểm chung hết sức rõ ràng : sự cam kết cá nhân mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố trong việc thực hiện những thay đổi cần thiết để giúp các thành phố ra những quyết định thông minh hơn' ông Stanley S. Litow, Phó chủ tịch phụ trách các chương trình Trách nhiệm xã hội của IBM, kiêm Phó chủ tịch Quỹ IBM nói. Những thành phố này thể hiện mong muốn trở thành những hình mẫu cho các thành phố khác, sự nhiệt tình cộng tác với nhiều bên khác nhau và sự cam kết mạnh mẽ đối với việc xem xét triển khai những khuyến nghị mà thành phố cảm thấy là mang tính khả thi cao nhất cũng như mang lại nhiều lợi ích nhất cho nhân dân.

24 thành phố được nhận tài trợ từ cuộc thi “Thành phố Thông minh hơn” của IBM năm 2011 đang có những bước tiến rõ rệt trong việc biến các tầm nhìn thành hiện thực, như thực hiện những thay đổi về chính sách công hoặc đưa ra những sáng kiến mới quan trọng để giải quyết những tồn tại.

Chương trình tài trợ trong cuộc thi về “Thành phố thông minh hơn” của IBM là kết quả của Chương trình Đoàn tình nguyện viên IBM, trong đó IBM triển khai các nhóm nhân viên cao cấp trong nhiều lĩnh vực ở các quốc gia đang phát triển để làm việc trong những dự án có sự giao thoa giữa kinh doanh, công nghệ và xã hội. Kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình Đoàn tình nguyện viên IBM vào năm 2008, gần 1.400 nhân viên IBM từ 50 quốc gia đã được cử tới làm việc trong hơn 140 nhóm làm việc tại 24 quốc gia.