Công nhân lao động góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh Tiền Giang

(THTG) Hiện nay tỉnh Tiền Giang có trên 100.000 Công nhân lao động làm việc ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong đó công nhân lao động tập trung làm việc cở các khu công nghiệp Long Giang của huyện Tân Phước, khu công nghiệp Tân hương của huyện Châu Thành, khu công nghiệp Mỹ Tho, cụm công nghiệp Trung An, cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho có số lượng công nhân rất lớn.

Công nhân tham gia sản xuất tại công ty may Công Tiến.

Theo thống kê từ Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang, công nhân lao động của tỉnh Tiền Giang hiện nay đang độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn lực lao động của tỉnh Tiền Giang. Cụ thể tuổi đời công nhân lao động từ 18 đến 35 chiếm trên 70%, tuổi nghề từ 5 đến 10 năm khoảng 65% tổng số công nhân viên chức lao động; đa số công nhân viên chức lao động có tay nghề tốt, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong các lĩnh vực công tác, sản xuất, đời sống, tích cực tham gia các phong trào do các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Công đoàn phát động; luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Tiền Giang.

Tin và ảnh: Công Luận