Cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ hoàn thành trong tháng 7.2024

(THTG) Cống âu Nguyễn Tấn Thành khởi công từ tháng 11/2022, đến thời điểm này đã đạt 90% tổng khối lượng của dự án. Mặc dù vượt tiến độ hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra, nhưng hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn tập trung nhân lực, vật lực, chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công để đến cuối tháng 7 này hoàn thành dự án đúng như nội dung thi đua đã đề ra.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành đã đạt 90% tổng khối lượng của dự án.

Trên công trường cống âu Nguyễn Tấn Thành vào những ngày này, máy móc, trang thiết bị và kỹ sư, người lao động vẫn được đơn vị thi công là liên danh Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam – Ticco Tiền Giang huy động tối đa, khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục còn lại như: bến neo, hạng mục phụ trợ, chiếu sáng, cảnh quan. Cùng với vượt tiến độ thì chất lượng công trình cũng được đơn vị thi công rất xem trọng và bảo đảm thực hiện đúng như thiết kế đề ra.

Do quy mô cống lớn, có cửa chính 40 mét và âu thuyền rộng 12 mét, lớn thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vị trí xây cống có đặc điểm địa chất, thủy triều, dòng chảy phức tạp nên công tác lãnh đạo, điều hành, giám sát thi công được chủ đầu tư là Ban quản lí Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 quản lí chặt chẽ từng hạng mục, từng giai đoạn tiến độ. Ghi nhận nhất là từ lúc khởi công đến nay, mặc dù đang trong quá trình thi công nhưng dự án đã dành thời gian không nhỏ đóng tạm cửa để ngăn xâm nhập mặn. Vì vậy, sau khi hạn mặn đi qua, phương án thi công được chủ đầu tư quán triệt các cho đơn vị hữu quan là tập trung toàn lực, bù đắp lại tiến độ thi công và trong quá trình thi công bảo đảm an toàn về mọi mặt, tạo niềm tin cho chính quyền và bảo đảm an toàn cho người dân địa phương./

Tin và ảnh: Minh Trí