CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 28/08/2023 ĐẾN NGÀY 03/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/08/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 28
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 38
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 27
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Hương vị biển cả
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 43
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sa lưới ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 15
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h45 Phim tài liệu : Có một Hà Tiên xưa
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Bài ca nhớ Bác Hồ
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 48
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 22
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 29
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 13
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 28
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 48
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 22 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 43
01h10 Phóng sự tài liệu : Thoại Ngọc Hầu danh nhân mở cõi
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 15
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 13
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 17
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 22

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 29
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 39 ( Hết )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 28
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 44
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sa lưới ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 16
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h45 Phim tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Theo chân Bác
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 49
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 23
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 30
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 14
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 29
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 49
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 23 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 44
01h10 Phóng sự tài liệu : Huyền bí Thọai Sơn
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 16
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 14
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 18
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 23

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 30
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 1
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 29
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 45
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Tư vấn pháp luật ( PL )
10h45 Chương trình : Khi chồng tui vào bếp
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 17
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h45 Phim tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
15h40 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Chim săn mồi
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 50
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 13 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 24
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 31
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Phủ thờ Bác Hồ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 15
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 30
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 50
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 24 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 45
01h10 Phóng sự tài liệu : Trái ngọt trên non cao
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 17
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 15
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 19
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 31
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 2
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 30
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Phủ thờ Bác Hồ (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 46
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 24 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 20 ( Hết )
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 18
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h45 Phim tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cát bụi hè đường – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Lời của khát vọng dân tộc
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 51
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 25
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 32
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Tình yêu quê hương trong từng sáng tác của anh lính cụ Hồ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 16
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 31
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cát bụi hè đường – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 51
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 25 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 46
01h10 Phóng sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 16
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 20 ( Hết )
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/09/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 32
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Ca nhạc thiếu nhi : Quê em bên dòng sông Tiền
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 31
7h50 Phóng sự tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 47
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 1
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 19
13h25 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
13h45 Phim tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cát bụi hè đường – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h20 Chương trình : Nghệ thuật ” Lời Bác lời của non sông “
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 52
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 26
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 33
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 30 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 17
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 32
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cát bụi hè đường – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 52
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 26 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 47
01h10 Phóng sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 17
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 1
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 33
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Ca nhạc thiếu nhi : Trọn niềm kính yêu
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 32
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Ký ức sông Đáy
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 48
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Bài ca nhớ Bác Hồ
10h40 Phim tài liệu : Ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 2
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 20
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Phim tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 5 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 53
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 27
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 34
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 18
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 33
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 53
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 27 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 48
01h10 Phóng sự tài liệu : Huyền tích biển Ba Động
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 18
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 2
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 34
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với ô tô hết niên hạn sử dụng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 33
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 49
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Theo chân Bác
10h45 Khám phá : Qua vùng sinh thái
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h05 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 3
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 21
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 6 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Người cao tuổi
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 54
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 28
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 35
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 19
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 34
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 54
00h15 Khám phá : Về lại xứ Gò
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 49
01h10 Phóng sự tài liệu : Linh thiêng lửa hồng Nhật Tảo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 19
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 3
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 28