CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 15/07/2019 ĐẾN NGÀY 21/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/07/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nón làng chuông – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 1
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P1 )
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 2
9h20 Kha1m phá tự nhiên : Loài sư tử
9h45 Sân khấu _Cải lương : Dưới táng cây bàng vuông ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : Thuyền Trưởng Flinn và Đội quân Hải Tặc _ Tập 22
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Chợ Gạo đất và người
11h15 Phim : SitCom _Vợ tui tui sợ ( Tập 60 – Hết )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 25 + 26
13h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hợp đồng định mệnh _ Tập 33 ( Hết )
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một thoáng quê em miền chợ nổi
16h00 Phim : SitCom _Vợ tui tui sợ ( Tập 60 – Hết ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 3
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 10
17h15 Chuyên mục : Ý kiến người dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 13
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _Có được chở hàng hoá trên khoang chở người?
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 25
20h30 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật.
20h50 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bội tình – Tập 23
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 2
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hợp đồng định mệnh _ Tập 33 ( Hết )
23h30 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một thoáng quê em miền chợ nổi ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 2
00h50 Phim tài liệu : Nón làng chuông – Tập 1 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 10
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 13
02h40 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 25 + 26
04h45 Phim : SitCom _Vợ tui tui sợ ( Tập 60 – Hết ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/07/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nón làng chuông – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 2
7h50 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật. (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 3
9h30 Chuyên đề : Chợ Gạo đất và người ( PL )
9h45 Sân khấu _Cải lương : Dưới táng cây bàng vuông ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : Thuyền Trưởng Flinn và Đội quân Hải Tặc _ Tập 23
10h55 CT : Làm chủ tay lái _Có được chở hàng hoá trên khoang chở người? ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Gò Công Tây vững bước phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 27 + 28
13h25 Khám phá thế giới : Những con tàu hạng sang ( P1 )
13h45 Chuyên mục : Ý kiến người dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vùng trời bình yên _ Tập 1
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 4
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 11
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 14
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 26
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bội tình – Tập 24
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 3
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vùng trời bình yên _ Tập 1
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 3
00h50 Phim tài liệu : Nón làng chuông – Tập 2 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 11
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 14
02h40 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 27 + 28
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/07/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 3
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia Canada
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 4
9h30 Chuyên đề : Gò Công Tây vững bước phát triển
10h45 Chương trình : Giới thiệu những ca khúc của NSƯT Bắc Sơn
10h45 Phim hoạt hình : Thuyền Trưởng Flinn và Đội quân Hải Tặc _ Tập 24
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Gò Công xây dựng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 29 + 30
13h25 Khám phá thế giới : Những con tàu hạng sang ( P2 )
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vùng trời bình yên _ Tập 2 ( Hết )
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Một nén hương lòng
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 5
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 12
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 15
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 27
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h45 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bội tình – Tập 25
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 4
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vùng trời bình yên _ Tập 2 ( Hết )
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Một nén hương lòng ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 4
00h50 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 1 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 12
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 15
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 29 + 30
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/07/2019

5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 4
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 5
9h30 Chuyên đề : Thị xã Gò Công xây dựng và phát triển ( PL )
9h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
10h00 Giải trí nước ngoài
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : Thuyền Trưởng Flinn và Đội quân Hải Tặc _ Tập 25
10h55 CT : Làm chủ tay lái _Có được chở hàng hoá trên khoang chở người? ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phú Đông vượt khó vươn lên
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 31 + 32
13h25 Khám phá thế giới : Những con tàu hạng sang ( P3 )
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Săn bắt cướp ( Phần 1 ) _ Tập 1
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 6
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 13
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 16
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 28
20h50 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bội tình – Tập 26
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 5
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Săn bắt cướp ( Phần 1 ) _ Tập 1
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 5
00h50 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 2 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 13
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 16
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 31 + 32
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/07/2019

5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Lặn biển
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 5
7h50 Khám phá thế giới : Những cuộc gặp bất ngờ trên đồng cỏ
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 6
9h30 Chuyên đề : Tân Phú Đông vượt khó vươn lên ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới ( Dịch thuật )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : Thuyền Trưởng Flinn và Đội quân Hải Tặc _ Tập 26
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 33 + 34
13h25 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Ấn Độ
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Săn bắt cướp ( Phần 1 ) _ Tập 2
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 7
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 14
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 17
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 29
20h30 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
21h20 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Chưa rút thẻ vàng
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 6
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Săn bắt cướp ( Phần 1 ) _ Tập 2
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 6
00h50 Phim tài liệu : Lặn biển ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 14
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 17
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 33 + 34
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/07/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Vương quốc lan rừng
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 6
7h50 Khám phá thế giới : Thời tiết vũ trụ
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 7
9h30 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng ( PL )
9h45 Thế giới đó đây : Đời sống của động vật máu lạnh
10h30 Ca nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Chưa rút thẻ vàng ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 35 + 36
13h25 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Australia
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 TRỰC TIẾP
14h00 Trực tiếp Tư vấn tuyển sinh năm 2019
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 8
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 15
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 18
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 30
20h30
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2018 – 2019 _ Kỳ 36 “
21h30 Chương trình : Cười mười thang thuốc bổ_Tập 29
22h00
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Ca nhạc _ Gia đình thân thuong
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 7
00h50 Phim tài liệu : Vương quốc lan rừng ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 15
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 18
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 35 + 36
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/07/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Những loài chim Bidoup
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Có được chở hàng hoá trên khoang chở người? ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc _ Tình ca Bắc Sơn ( Số 1 )
7h35 Khám phá thế giới : Những lãnh chúa vùng đồng cỏ
8h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 8
9h20 Trực tiếp : Chương trình Bạn nhà nông
10h10 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2018 – 2019 _ Kỳ 36 ( PL )
10h50 ?????????????Chương trình : Chuyện quê tôi _Tập 20
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phónng sự : Đề án về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 37 + 38 ( Hết )
13h25 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới _ Kirgizstan
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Chưa rút thẻ vàng ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Săn bắt cướp ( Phần 2 ) _ Tập 1
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 16
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký _ Tập 31
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bội tình – Tập 27
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm _ Tập 7
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Săn bắt cướp ( Phần 2 ) _ Tập 1
23h30 Chương trình : Cười mười thang thuốc bổ_Tập 29 ( PL )
00h05 Phim truyện Trung Quốc : Hoa lưỡng sinh – Tập 8
00h50 Phim tài liệu : Những loài chim Bidoup
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Diên hy công lược – Tập 16
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Anh Hùng Xạ Điêu 2003 – Tập 19
02h35 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2018 – 2019 _ Kỳ 36 ” ( PL )
03h15 Phim truyện Thái Lan : Gái già lắm chiêu – Tập 37 + 38 ( Hết )
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )