CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 11/01/2021 ĐẾN NGÀY 17/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 32
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 2 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 16
9h25 Phóng Sự tài liệu : Khám phá Hang Tiền
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 48
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 21
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 29
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 22 + 23 + 24
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Hài : Bán hoa
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 7
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 56
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Tự ý thay đổi màu sơn có vi phạm
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 33
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 16+ 17 + 18
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 13
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 22 + 23 + 24
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 16
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 56
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 16+ 17 + 18
03h00 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( P4 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 21
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 33
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Tự ý thay đổi màu sơn có vi phạm
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Làng Chiếu Tà Niên
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 13
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 17
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 49
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 22
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 30
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 25 +26 + 27
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 8
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 57
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 20
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 34
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 19 + 20 + 21
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 14
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001_ Tập 25 +26 + 27
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 17
00h15 Phóng Sự tài liệu : Làng Chiếu Tà Niên
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 57
01h10 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Phi công nữ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 19 + 20 + 21
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặng biển hàng đầu thế giới
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 22
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 30

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 34
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Về xứ Gò Công
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 14
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 18
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Giai điệu thao trường
10h30 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 50
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 23
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 31
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 28 + 29 +30
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Thương em lý miệt vườn
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 9
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 58 ( Hết )
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 21
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 35
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 22 + 23 + 24
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 15
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 28 + 29 +30
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 18
00h15 Phóng Sự tài liệu : Về xứ Gò Công
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 58 ( Hết )
01h10 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Ngôi đền chuột
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 22 + 23 + 24
03h00 Khám phá thế giới : Những vùng đa dạng sinh học ở Thổ Nhĩ Kỳ
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 23
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 31

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 35
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Tự ý thay đổi màu sơn có vi phạm
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Làm nồi đất nghề hiếm thấy hiện nay
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 15
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 19
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 63 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 51
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 24
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 32
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 31 + 32 +33
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 10
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 1
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 36
20h30 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 25 + 26 + 27
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 16
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 31 + 32 +33
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 19
00h15 Phóng Sự tài liệu : Làm nồi đất nghề hiếm thấy hiện nay
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 1
01h10 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Tanzania
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 25 + 26 + 27
03h00 Khám phá thế giới : Những vùng đa dạng sinh học ở Thổ Nhĩ Kỳ
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 24
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 32

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 36
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Tân Châu những làng nghề danh tiếng
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 16
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 20
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 52
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 25
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 33
13h45 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 34 + 35 +36
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 11
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 2
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 23
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 37
20h35 Chương trình : Chuyện nhà nông ( Phần 3 ) _ Tập 10
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 28 + 29 + 30
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 3 )
22h05 Phóng Sự tài liệu : Tiền Giang vươn quốc trái cây
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 34 + 35 +36
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 20
00h15 Phóng Sự tài liệu : Tân Châu những làng nghề danh tiếng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 2
01h10 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Ấn Độ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 23
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 28 + 29 + 30
03h00 Khám phá thế giới : Những vùng đa dạng sinh học ở Thổ Nhĩ Kỳ
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 25
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 33

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 37
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 3 )
7h20 Di tích khảo cổ
7h45 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 21
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Chúa tể rừng xanh
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 53
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 26
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 34 ( Hết )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 37 + 38 +39
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 12
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 3
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 24
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 38
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Thử thách bản lĩnh ( Tập 6 )
21h50 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 37 + 38 +39
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 21
00h15 Phóng sự tài liệu : Nơi miền nắng gió
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 3
01h10 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Nước Nga
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 24
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Thung lũng bí ẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 26
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 34 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 38
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Tự ý thay đổi màu sơn có vi phạm
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Lịch sử chế tác
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Thử thách bản lĩnh ( Tập 6 ) ( PL )
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 22
9h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Thương em lý miệt vườn
10h10 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 54
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 27
12h45 Phim truyện Hàn Quốc : Ký ức lọ em – Tập 1
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 40 + 41 +42
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Chuyện nhà nông ( Phần 3 ) _ Tập 10
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 4
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 25
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 39
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 31+ 32 + 33
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 3
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 _ Tập 40 + 41 +42
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 22
00h15 Phóng sự tài liệu : Huyền bí Thoại Sơn
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc – Tập 4
01h10 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới : Người phụ nữ hạnh phúc
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 31+ 32 + 33
03h00 Khám phá thế giới : Những bí ẩn của vũ trụ
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 27
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Ký ức lọ em – Tập 1