Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quyết định thăng quân hàm và nâng bậc lương cho quân nhân chuyên nghiệp

(THTG) Ngày 7-5, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang trao quyết định nâng bậc lương và thăng quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp đợt 1-2024.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm cho 40 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp.

Đợt này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm cho 40 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp. Trong đó, nâng bậc lương và quân hàm trước niên hạn cho 6 đồng chí (3 đồng chí nâng bậc lương trước niên hạn, 3 đồng chí thăng quân hàm trước niên hạn); nâng bậc lương, thâm niên vượt khung và thăng quân hàm cho 34 đồng chí (27 đồng chí nâng bậc lương, thâm niên vượt khung; 7 đồng chí thăng quân hàm). Các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp nhận quyết định đợt này, hứa quyết tâm trước Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Văn Le – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Le – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Đảng ủy – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã biểu dương những thành tích của các đồng chí đã phấn đấu trong thời gian qua, đồng thồi mong muốn các đồng chí phát huy tính sáng tạo trên cương vị phụ trách, vận động gia đình, nhân dân trên địa bàn đóng quân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển ổn định, phát triển.

                                                                                                                                                                                                Tin và ảnh: Sĩ Đan