CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 04/09/2023 ĐẾN NGÀY 10/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/09/2023


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 35
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 3
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 34
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Nàng công chúa tỉnh giấc
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 50
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sống như là sống ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 4
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 22
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục đầu tiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Đất nước lời ru
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 55
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 29
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 36
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 20
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 35
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 55
00h15 Phim tài liệu : Từ làng sen ( Tập 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 50
01h10 Phóng sự tài liệu : Dấu ấn Hoàng Gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 20
02h40 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 36
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 4
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 35
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 51
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sống như là sống ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 5
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 23
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h45 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục qua hiện vật
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tình yêu và nổi nhớ
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 56
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống ( Số 2 )
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 30
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 37
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 21
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 36
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 56
00h15 Phim tài liệu : Từ làng sen ( Tập 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 51
01h10 Phóng sự tài liệu : Mắm tôm chà
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 23
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 21
02h40 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 30

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 37
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 5
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 36
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 52
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Khám phá thế giới : Chúa tể rừng xanh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 6
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 24
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
13h45 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục triều Lý
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Tiếp mục : Tiếp sức đến trường ( Số 1 )
15h35 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 57
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 14 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 31
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 38
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 22
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 37
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 57
00h15 Phim tài liệu : Từ làng sen ( Tập 3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 52
01h10 Phóng sự tài liệu : Về miền gạo trắng nước trong
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 24
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 22
02h40 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 6
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 31

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 38
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 6
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 37
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 53
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 25)
10h50 Tiếp mục : Tiếp sức đến trường ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 7
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 25
13h25 Chuyên đề : Chính quyền số
13h45 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Triều Trần
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 2 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 58
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 32
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 39
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 23
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 38
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 58
00h15 Phim tài liệu : Từ làng sen ( Tập 4 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 53
01h10 Phóng sự tài liệu : Bến Ninh Kiều trái tim Cần Thơ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 23
02h40 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 7
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 32

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/09/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 39
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 7
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 38
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 54
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 8
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 26
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt _ Trang phục Trần – Sơ – Lê
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( Phần 3 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 59
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 33
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 40
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 31 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 24
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 39
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 59
00h15 Phim tài liệu : Từ làng sen ( Tập 5 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 54
01h10 Phóng sự tài liệu : Cần Thơ muôn nẻo chợ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 26
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 24
02h40 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 8
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 33

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 40
6h10 Chuyên đề : Chính quyền số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 8
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 39
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Lộc trời
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 55
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Đất nước lời ru
10h45 Câu chuyện nông thôn : Thấy ngon tui theo
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( PL )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 9
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 27
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Phim tài liệu : Làng thuê Quất Động ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 60
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 34
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 41
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 25
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 40
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 60
00h15 Phim tài liệu : Từ làng sen ( Tập 6 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 55
01h10 Phóng sự tài liệu : Gặp gỡ một kỳ nhân
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 27
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 25
02h40 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 9
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 34

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 41
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi bỏ chạy khi có hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 40
7h35 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
7h50 Chương trình : Nét Việt
7h55 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 56
8h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
9h00 Trực tiếp : Chung kết năm chương trình ” Đường đến vinh quang ” năm học 2022 – 2023
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h05 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 10
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 28
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Làng thuê Quất Động ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 61
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 35
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 42
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 26
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 41
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 61
00h15 Phim tài liệu : Người giữ lửa ca Huế
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 56
01h10 Phóng sự tài liệu : Những giai thoại địa danh
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 28
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 26
02h40 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 10
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 35