Chú trọng hoạt động thanh tra lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Ngành Thanh tra cần đặc biệt chú trọng đến hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, vì đây là những lĩnh vực còn nhiều sơ hở, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh công tác thanh tra cần chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Như tin đã đưa, sáng nay, 8/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Thanh tra năm 2014.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những kết quả mà ngành Thanh tra đạt được trong năm 2013, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra và kiểm tra chuyên ngành; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xây dựng bộ máy của ngành, qua đó đóng góp thiết thực vào kết quả phát triển chung của đất nước.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành Thanh tra cần hết sức chú ý xây dựng chương trình kế hoạch của ngành một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, hạn chế những mặt còn tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý hành chính Nhà nước.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chức năng chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia,… bởi đây là những lĩnh vực còn nhiều sơ hở, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay tại cấp cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp lên Trung ương. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo còn lại trong số 528 vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngành Thanh tra hoàn thiện hoặc kiến nghị bổ sung cơ chế, chính sách về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng theo hướng công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động giám sát của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong truyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra; quan tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của ngành thanh tra, bố trí cán bộ, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của ngành;… Thực hiện nghiêm túc quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, chế độ thông tin báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng chúc ngành Thanh tra phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, quyết liệt khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm 2013, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 25.225 tỷ đồng, 3.653 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 301.327 tỷ đồng, 428 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.095 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc, 75 người.

Kiến nghị hoàn thiện nhiều sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật phát hiện qua thanh tra; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung quyết liệt, qua đó đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường.

Nguồn Chính phủ