Chủ tịch UBTW MTTQ làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá vai trò của Liên hiệp và vạch ra các nhiệm vụ sắp tới.

Theo chương trình làm việc với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều tối 24/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhằm tăng cường nâng cao phối hợp hành động giữa hai cơ quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, GS TSKH  Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, những năm qua Liên Hiệp các Hội đã tập hợp đông đảo đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ Việt Nam, tích cực tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, tích cực đóng góp vào dự thảo các văn kiện, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương, tích cực tham gia hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

 

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nhằm tăng cường nâng cao phối hợp hành động hai cơ quan, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kiến nghị, thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa thực hiện tốt hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời các Bộ, ngành liên quan và chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nhanh chóng cụ thể hóa về mặt Nhà nước Chỉ thị số 42 (2010) của Bộ Chính trị với nội dung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để Liên hiệp Hội địa phương thực sự là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trong phát triển đất nước, góp phần tạo ra sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ đông đảo đội ngũ trí thức đang hoạt động trong lĩnh vực KHCN trong và ngoài nước.

Để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu giữa Mặt trận và Liên hiệp Hội cần có quy chế cụ thể để từ đó xây dựng các chương trình phối hợp trong năm 2014 và những năm tiếp theo, trong đó tiếp tục góp ý vào dự thảo đề án xây dựng cụ thể quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và tổ chức Hội, nhằm nâng cao vai trò quan trọng của đội ngũ tri thức khoa học công nghệ trong tham mưu với Đảng và nhà nước những chiến lược phát triển quốc gia, giai đoạn đến 2025, trên các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Theo đó, trong năm 2014 Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm với các Bộ, ngành Trung ương theo các chủ đề khác nhau. Trước 15/11/2013, Liên hiệp Hội Việt Nam đăng ký các chương trình giám sát xã hội với MTTQ Việt Nam để tổng hợp và thống nhất hành động trong 2 năm 2014-2015.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Về công việc sắp tới cần triển khai, các đồng chí tiếp tục huy động đội ngũ tri thức, 630 tổ chức khoa học. Việc này rất quan trọng. Trong quá trình phát huy, các đồng chí thấy việc gì Mặt trận có thể cùng tham gia thì kiến nghị… Nội dung thứ 2 là phản biện các chính sách phát triển, chính sách ở dạng văn bản khi cơ quan nhà nước chuyển đến, chúng ta tham gia tích cực. Với tinh thần đó thì Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật muốn tổ chức các cuộc trao đổi chuyên đề gì về các lĩnh vực khoa học và kinh tế mà thấy Mặt trận cùng tham gia thì các đồng chí lên kế hoạch chuẩn bị để chúng ta làm”./.

Hải Yến/vov.vn