Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân về vấn đề bồi thường đất do mở rộng quốc lộ 1A

(THTG) Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng vừa chủ trì tiếp công dân về vấn đề bồi thường đất do mở rộng quốc lộ 1 A, ngang qua địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp – Phường 4, Tx. Cai Lậy, khiếu nại cho rằng việc bồi thường diện tích đất thu hồi 82,6m2 của gia đình theo mức đất nông nghiệp là không thỏa đáng, gia đình khiếu nại đòi đền bù giá đất ở và đòi đền bù diện tích đất taluy 43,8 m2.

Chu tich tiep Ba Hiep1

Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp phát biểu tại buổi tiếp xúc với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Bùi Phong

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc và nghe giải thích của gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kết luận vụ việc này chủ yếu gia đình khiếu nại về giá và phần bồi thường diện tích đất 82,6 m2. Căn cứ vào giấy tờ điều tra xác minh, việc đòi bồi thường theo đất ở là không đúng qui định và trong quá trình bồi thường đã có chế độ hỗ trợ 30% đất đô thị là đúng với quy định của pháp luật.

Chu tich tiep Ba Hiep3 Chu tich tiep Ba Hiep4

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận. Ảnh: Bùi Phong

Vì vậy trước đây chủ tịch UBND tỉnh có ký quyết định 1634 ngày 25/6/2015 đồng ý bồi thường đất taluy và đất ở là không đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thu hồi quyết định 1634, đề nghị Tx. Cai Lậy rà soát lại cung cấp thông tin giải thích cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp hiểu rõ, đồng thời đề nghị các ngành sớm hoàn thiện hồ sơ vụ việc, để UBND tỉnh ban hành và triển khai quyết định cuối cùng về trường hợp của gia đình của bà Nguyễn Thị Hiệp. Đại diện gia đình bày tỏ sự hài lòng về kết quả đối thoại.

* Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh đại điện cho bà Nguyễn Thị Thủy, khiếu nại đòi bồi thường đất ở diện tích 84,9 m2, do nhà nước thu hồi mở rộng QL 1A và khiếu nại bồi thường đất taluy 56,9 m2.

Chu tich tiep Ba Thanh1

Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Bùi Phong

Các ngành Tài nguyên Môi trường, Thanh tra tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Cai Lậy giải thích rõ gia đình được cấp quyền sử dụng đất vào năm 1995 là đất trồng cây ăn quả, căn cứ quy định của pháp luật thu hồi đất nào thì đền bù đúng đất đó, nên khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thủy là không có cơ sở pháp lý để giải quyết. Trong quá trình giải quyết phát sinh nhiều thắc mắc kiến nghị của gia đình, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh không cung cấp được giấy tờ hồ sơ liên quan đến nội dung khiếu nại.

Tiep Ba Thanh7

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận trường hợp khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Bùi phong

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kết luận, về trường hợp khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Thủy đã được giải thích nhiều lần, trên cơ sở của pháp luật, nhưng gia đình không đồng tình, đề nghị ngành tư pháp có bảng kê giải thích rõ về phương án 126 được gia đình căn cứ  khiếu kiện, để gia đình nắm thông tin rõ ràng hơn. Tất cả các bước xử lý, giải quyết phải dựa trên cơ sở của pháp luật. UBND tỉnh công bố thu hồi quyết định 1626 đối với gia đình trước đây, vì không đúng trình tự của pháp luật, không có căn cứ pháp lý để thực hiện. Những giải thích của đại diện gia đình chỉ là thông tin, chứ không phải là căn cứ pháp luật nên không thể giải quyết. Chủ trương UBND tỉnh là vẫn để hướng mở để gia đình cung cấp căn cứ pháp lý bổ sung nội dung khiếu nại để vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý trước khi ra quyết định kết luận cuối cùng.

* Liên quan đến khiếu nại của ông Trần Văn Đang, khu phố 2, Tx. Cai Lậy, khiếu nại về việc đền bù giải phóng mặt bằng, mở rộng quốc lộ 1A, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã đối thoại và phát hiện nhiều nội dung cấp quyền sử dụng đất bất cập, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời cho gia đình và thu hồi quyết định 1630 của chủ tịch UBND tỉnh trước đây ký vào ngày 26/6/2015.

Tiep Ba Thanh1 Tiep Ba Thanh2

Gia đình ông Trần Văn Đang phát biểu tại buổi tiếp xúc với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Bùi Phong

Trường hợp của gia đình ông Trần Văn Đang sau nhiều lần đối thoại, đại diện gia đình bày tỏ suy nghĩ những giải quyết trong quá trình khiếu nại là thỏa đáng, vì hiện trạng đất lúc thời điểm đền bù là đất nông ngiệp, đất taluy là đất hành lang bảo vệ đường, không thuộc sở hữu của gia đình, nên khiếu nại là không đúng pháp luật. Ông Trần Văn Đang chỉ mong muốn giải quyết thắc mắc của ông là thời gian qua, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đất với nhà nước, nhưng địa phương không làm giấy chủ quyền đất cho gia đình.

Tiep Ba Thanh3

Lãnh đạo Tx. Cai Lậy phát biểu tại buổi tiếp xúc với hộ khiếu kiện. Ảnh: Bùi Phong

Qua đối thoại, lãnh đạo Tx. Cai Lậy tiếp thu nội dung này và hướng dẫn gia đình đến địa phương cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục.

Tiep Ba Thanh5

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của gia đình ông Trần Văn Đang và  đề nghị ngành chức năng

sớm xác minh, giải quyết . Ảnh: Bùi phong

Kết luận đối thoại với gia đình ông Trần văn Đang, chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chia sẻ những khó khăn của gia đình, những phát sinh kiến nghị chính đáng của gia đình về thủ tục đất đai, đề nghị địa phương và ngành chức năng sớm xác minh giải quyết để gia đình yên tâm làm ăn.

Thanh Thảo