Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ các đại sứ nhiệm kỳ 2015 – 2018

Chiều 1-7, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt thân mật các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2015 – 2018), trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Đánh giá cao hiệu quả công tác của ngành ngoại giao thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị các nhà ngoại giao quán triệt tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng; nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước; chú trọng việc tranh thủ sự ủng hộ, nguồn lực của bạn bè quốc tế, đóng góp vào công cuộc xây dựng, gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc; chăm lo bảo hộ công dân Việt Nam sinh sống, lao động, học tập ở quốc gia sở tại.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giới thiệu làm cho thế giới hiểu sâu sắc về truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của đất nước và con người Việt Nam; chú trọng, kết nối và phát triển quan hệ ngoại giao nghị viện; tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013; mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Nguồn SGGP