Châu Thành xây dựng 2 vùng trồng trọt chuyên canh

(THTG) Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang rất có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và hiện thu nhập chính của phần lớn người dân cũng từ nông nghiệp. Vì vậy trong định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, nhất là trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, huyện Châu Thành chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền các xã tập trung xây dựng và phát triển 02 vùng chuyên canh gồm cây ăn trái và rau màu.

Rau que

Châu Thành tập trung xây dựng và phát triển 02 vùng chuyên canh gồm cây ăn trái và rau màu. 

Vùng chuyên canh cây ăn trái có diện tích khoảng 12.400 ha, đạt sản lượng 299.240 tấn/năm, chiếm 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện, với sản phẩm chủ lực là sapo, sầu riêng, dừa. Đây là nguồn thu nhập chính của hơn 13.205 hộ dân, chiếm tỉ lệ 24,3% trên tổng hộ dân sản xuất nông nghiệp, tập trung ở các xã Phú Phong, Kim Sơn, Song Thuận, Vĩnh Kim, Bàn Long.…

Vùng chuyên canh cây rau màu có diện tích 2.500 ha, sản lượng thu hoạch 391.385 tấn/năm, chiếm 14%, với sản phẩm chủ lực là rau má và các loại rau ăn lá. Đây là nguồn thu nhập chính của hơn 16.988 hộ dân, chiếm tỉ lệ 31,3%, tập trung ở các xã Tam Hiệp, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông…

Để đảm bảo đầu ra ổn định cho người sản xuất, trên địa bàn huyện đã thành lập 22 hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các hợp tác xã đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện để ổn định đầu ra cho nông sản và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân./

Tin và ảnh: Minh Trí