Cảnh giác thủ đoạn trộm cắp tài sản tại các tiệm tạp hóa

(THTG) Thời gian gần đây  thủ đoạn trộm cắp tài sản  tại các tiệm tạp hóa đang diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, mọi người cùng nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn trên.