Bức tranh sáng của kinh tế Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm

(THTG) Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ngay từ đầu năm 2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương; chỉ đạo, điều hành sâu sát, tập trung và có hiệu quả hơn, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các ngành các cấp; tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang đã đi nửa chặng đường với những điểm sáng nổi bật có ý nghĩa quan trọng tạo đà tăng trưởng kinh tế cho 6 tháng cuối năm.

Tốc độ tăng trưởng GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,56% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất là lực đẩy của nền kinh tế. Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp và xây dựng là 7,07% và khu vực dịch vụ là 6,59%. Tất cả các ngành trong khu vực dịch vụ đều tăng, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân tăng cao nên hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra khá sôi động và có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu đạt 44.221 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2024 GRDP Tiền Giang tăng 5,56% so với cùng kỳ. Ảnh: Trần Liêm

Trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình trọng điểm của địa phương và trung ương đang được triển khai thi công, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, Tiền Giang luôn nằm trong top đầu các địa phương trong cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực trong phát triển kinh tế – xã hội. Vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng đạt 20.683 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, tăng 11,7% so cùng kỳ.

Một trong những điểm sáng trong tổng thể bức tranh chung tỉnh Tiền Giang trong 6 tháng qua là tổng thu ngân sách nhà ước ước đạt 13.428 tỷ đồng, có được do thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,6% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh tăng 87,1% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết tăng 16,7% so cùng kỳ. Các ngành, các cấp thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nên thu ngân sách của tỉnh tăng. 6 tháng, toàn tỉnh có 424 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 47,6% kế hoạch và tăng 4,2% so cùng kỳ.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có nhiều khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 ước 2.966 triệu USD, đạt 59,32% kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2024: Hoa Kỳ chiếm 21,1% là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh; tiếp đến là thị trường Nga; Ấn Độ; Trung Quốc; Đức…

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Tiền Giang thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh;    Thường xuyên rà soát kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; Triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách về lãi suất, gói hỗ trợ lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp kích cầu thương mại và dịch vụ, các chương trình xúc tiến;…với phương châm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, bảo đảm linh hoạt, kịp thời hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Cùng sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, Tiền Giang quyết tâm đạt kết quả tốt nhất năm 2024. Để bức phá vào năm 2025 thực hiện các mục tiêu trong cả nhiệm kỳ.

                                               Yến Vân