“Bình đẳng cho phụ nữ là sự tiến bộ cho tất cả mọi người”

Ngày 7/3 tại Hà Nội, Liên Hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách về bình đẳng giới” nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Diễn đàn nhằm nêu cao tầm quan trọng của bình đẳng giới cho sự phát triển của tất cả các cá nhân trong xã hội; biểu dương những thành tựu và đẩy mạnh quá trình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam trong bối cảnh sắp hết thời hạn của các MDGs.

Diễn đàn “Đối thoại chính sách về bình đẳng giới” nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: ĐT

 

Các đại biểu tham dự Diễn đàn cho rằng việc đưa bình đẳng giới vào các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghiên cứu năm 2015 là rất cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng giới thực chất và đảm bảo quyền con người của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Các đại biểu đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong việc thực hiện các MDGs như: giảm nghèo và xóa bỏ chênh lệch giới tính trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; đồng thời xác định những trở ngại của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Bình đẳng giới không chỉ là vấn đề đòi hỏi sự đối xử công bằng và tôn trọng những quyền nhân quyền cơ bản mà còn là sự tiến bộ của xã hội và có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác như: tăng trưởng kinh tế, y tế, giáo dục, chống phân biệt đối xử và chăm sóc trẻ em.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng và phát triển các chính sách, chương trình cụ thể nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền của phụ nữ. Một số chính sách mới ban hành gần đây đã góp phần hoàn thiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới như: tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ từ 4 tháng lên 6 tháng; có văn bản chỉ đạo tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp cao ở các Bộ, ngành; bảo vệ quyền lợi của người giúp việc gia đình và ngăn chặn quấy rối tình dục nơi làm việc… Đặc biệt, năm 2013 đánh dấu sự kiện quan trọng của đất nước khi Hiến pháp được thông qua, trong đó tiếp tục khẳng định: “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt” và nêu rõ “Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới… nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới”.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, với hệ thống pháp lý ngày càng hoàn thiện, nhận thức về bình đẳng giới được nâng cao, việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới cũng như các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cũng cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác bình đẳng giới vẫn còn tồn tại, thách thức nhất định như: tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái chưa giảm và có chiều hướng diễn biến phức tạp; chỉ số chênh lệch giới tính khi sinh tiếp tục tăng và tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội liên quan; khoảng cách giới trong thu nhập chưa được cải thiện rõ rệt; ở một số vùng sâu, vùng xa, phụ nữ còn bị ràng buộc bởi phong tục tập quán lạc hậu…

”Diễn đàn hôm nay là cơ sở quan trọng giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch thúc đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thực chất tại Việt Nam; đồng thời đóng góp vào chương trình nghị sự của Khóa họp thường niên lần thứ 58 của Uỷ ban địa vị phụ nữ của Liên hợp quốc sẽ họp ở NewYork vào tuần tới” – Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Arthur Erken, Quyền Điều phối viên Liên Hợp quốc thường trú tại Việt Nam nhấn mạnh: ”Chúng ta đang trong thời khắc quan trọng vì phụ nữ và trẻ em gái. Chúng ta không thể lùi bước trong đấu tranh vì bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là một ước vọng mà còn là trách nhiệm của Chính phủ, của Liên Hợp quốc và của tất cả chúng ta”.

Ông Arthur Erken cho rằng, bình đẳng giới sẽ dẫn đến việc tăng trưởng kinh tế tốt hơn. Lãnh đạo nữ giúp cho công ty được vận hành tốt hơn. Quốc hội có nhiều phụ nữ sẽ ban hành những bộ luật tốt hơn về những vấn đề xã hội then chốt như: y tế, giáo dục, chống lại sự phận biệt đối xử và hỗ trợ trẻ em. Bình đẳng cho phụ nữ có nghĩa là tiến bộ cho tất cả mọi người.

Diễn đàn có sự tham sự của hơn 200 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, tổ chức. Ảnh: ĐT

 

Tại buổi đối thoại, đại diện Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã trình bày những đánh giá của Liên Hợp quốc đối với quá trình thực hiện các MDGs của Việt Nam bao gồm những thách thức về giới trong việc thực hiện và kiến nghị đưa bình đẳng giới trở thành một phần chủ chốt trong quá trình hoạch định chính sách và chương trình phát triển nghị sự sau năm 2015. Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  cũng có bài trình bày về ”Tăng cường thực hiện bình đẳng giới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ tại Việt Nam”.

Tại sự kiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cũng đã chia sẻ với các đại biểu kết quả nghiên cứu về bình đẳng giới. Những nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng và kinh nghiệm thực tế cho chính phủ của Việt Nam và Liên Hợp quốc tại Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới cho tất cả các nhóm đối tượng như phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật; đồng thời ngăn chặn và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Diễn đàn đối thoại chính sách đã được tổ chức thành công với những cam kết và khuyến nghị thúc đẩy bình đẳng giới của các bên tham gia. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Liên Hợp quốc đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ trong việc thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới (2011 – 2015) và Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới (2011 – 2015) và cùng xem xét chuẩn bị chuẩn bị cho chương trình nghị sự hậu 2015 và tổng kết toàn cầu và khu vực về 20 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh./.

Theo ĐCSVN