Bế mạc phiên họp 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc (từ 10-15/10).

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, với tinh thần làm việc tập trung, trong thời gian khá dài của các phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với việc cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 tới.

Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 6 ngày làm việc

 

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp trình Quốc hội.

Đến nay, các nội dung của kỳ họp đều đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, trong đó phần lớn nội dung đã có tài liệu gửi đến đại biểu Quốc hội. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khác cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án Luật đấu thầu (sửa đổi).

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các tờ trình, báo cáo và dự án để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về quy hoạch tổng thể về thủy điện; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ của Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14; Tờ trình của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà nộp tập trung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012; việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town); việc ký Công ước chống tra tấn.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến các tờ trình của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VIII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; kế hoạch bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2013-2015 cho các dự án trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước; sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước./.

Nguồn vov.vn