Bầu được 302.648 đại biểu HĐND các cấp

       Tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 6/7 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ cho biết, qua cuộc bầu cử đã bầu được 302.648/306.491 đại biểu HĐND các cấp, thiếu 3.843 đại biểu.

Trong đó, cấp tỉnh là 3.822/3.829 đại biểu (thiếu 7 đại biểu), cấp huyện là 21.079/21.124 đại biểu (thiếu 45 đại biểu), cấp xã là 277.747/281.538 đại biểu (thiếu 3.791 đại biểu). Đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, không có trường hợp bầu cử thiếu, bầu cử lại.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Qua đó cho thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp trong cùng một thời điểm là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước, cũng như ở địa phương.

Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Cuộc bầu cử diễn ra ngày 22/5 vừa qua đã bầu được 302.648 đại biểu HĐND các cấp - Ảnh: 1 điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Cuộc bầu cử diễn ra ngày 22/5 vừa qua đã bầu được 302.648 đại biểu HĐND các cấp - Ảnh: 1 điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

Tuy khối lượng công việc lớn, song cuộc bầu cử đã đạt được những kết quả tích cực và thắng lợi trên nhiều phương diện, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, khẳng định sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phần lớn ý kiến của đại biểu các địa phương đều khẳng định, cuộc bầu cử năm 2011 thành công là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên của các cơ quan trung ương; sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, nhân dân và cử tri cả nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã tặng bằng khen 50 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.