Báo cáo về quyền con người của Việt Nam được LHQ thông qua

Chiều 7/2, phiên họp của Nhóm làm việc về Báo cáo Rà soát Định kỳ Phổ quát của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva đã thông qua Báo cáo Rà soát định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam.

Trước đó, ngày 5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc – Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã trình bày Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát về quyền con người (UPR) chu kỳ 2 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Với sự tham gia của đại diện từ 11 Bộ ngành, Đoàn Việt Nam đã đối thoại trực tiếp với 107 nước về các vấn đề các nước quan tâm trong lĩnh vực này.

Các nước chúc mừng đoàn Việt Nam sau khi trình bày báo cáo

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã giới thiệu khái quát những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam trong 4 năm qua, kể từ phiên Rà soát chu kỳ 1 năm 2009 đến nay cũng như những thách thức, khó khăn mà Việt Nam đã vượt qua.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Báo cáo Rà soát Định kỳ Phổ quát, cho rằng cơ chế này là cơ hội để các quốc gia rà soát lại tình hình thực hiện nhân quyền của các nước, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền; đồng thời khẳng định các Bộ ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ xem xét kỹ lưỡng tất cả các khuyến nghị được nêu tại phiên trình bày và đối thoại lần này.

Nguồn vov.vn