Bà Thái Ngọc Bảo Trâm tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 17-7, ngày làm việc thứ 2 và bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và gần 300 đại biểu đại diện cho gần 5.700 đảng viên đảng bộ.

z1978792620526_9a3687b84a4084f9e3c2b62230cc988c

fcb959d57ad085e87f440d500a9984d3

Quang cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Phan Quyền

Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu đã được nghe công bố hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phan Thành Trung và đồng chí Nguyễn Văn Thạch tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 36 đồng chí.

IMG_20200716_150550

IMG_20200716_151103

Đại biểu bỏ phiếu bầu. Ảnh: Phan Quyền

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang sinh ngày 12/3/1978, Thạc sĩ Luật kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025, bà Thái Ngọc Bảo Trâm là Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Tiền Giang. Ngày 04/02/2020, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, bà Thái Ngọc Bảo Trâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghỉệp tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Khối, bà Thái Ngọc Bảo Trâm được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

z1978776775736_11a25df48c9f61c2353a5a49e26ab6e3

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Phan Quyền

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội với 07 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có các chỉ tiêu đáng chú ý như hàng năm có 100% tổ chức Đảng xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong cơ quan, đơn vị thuộc Khối thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt 98% trở lên; Kết nạp 600 đảng viên mới…

z1978750167357_3768e4f79a1af01114854780ea6da456

Ban chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí ra mắt đại hội. Ảnh: Phan Quyền

z1978781913403_4d2afa59fc7322acb3b98d8f4d77f5af

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 36 đồng chí. Ảnh: Phan Quyền

Trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 20020-2025, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó chú trọng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn; khắc phục hạn chế, nêu cao ý chí và quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Minh Toàn