6 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 29/6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2015 trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

03

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu gợi ý thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nhìn lại 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được điều hành theo mục tiêu, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, an sinh xã hội được bảo đảm…

Trong thảo luận, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bám sát vào nội dung Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để đóng góp ý kiến, trong đó hết sức lưu ý tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp “làm sao, làm thế nào, làm gì để đạt được kết quả cao hơn so với những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm”. Nêu rõ tinh thần chung là các bộ, ngành, địa phương phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước nền kinh tế, phấn đấu quyết liệt hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương, vấn đề gì, mặt công tác nào còn hạn chế, trong thảo luận cũng cần phải tập trung chỉ rõ, nêu phương hướng, giải pháp để khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém còn tồn tại.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có những đánh giá thẳng vào kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết này, làm rõ những mặt còn hạn chế, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết.

“Năng lực cạnh tranh quốc gia liên quan đến năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, sản phẩm. Chúng ta không nâng cao được năng lực cạnh tranh quốc gia trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì chúng ta khó đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực đóng góp vào các báo cáo được trình Chính phủ tại phiên họp liên quan đến công tác cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng; các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch…

Nguồn Chính phủ