Yêu cầu hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà trong tháng 8

Ngày 18-8, Bộ LĐTB-XH cho biết, để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Bộ LĐTB-XH đề nghị UBND các địa phương tập trung triển khai chính sách, chỉ đạo sở LĐTB-XH khẩn trương thẩm định, phê duyệt hồ sơ đã tiếp nhận; những hồ sơ đã phê duyệt ngay lập tức phải chi trả tiền theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt và kịp thời chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung yêu cầu chậm nhất đến ngày 30-8, tất cả địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hiện nay phải hoàn thành hỗ trợ. Bộ LĐTB-XH đã giao Cục Việc làm tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra các địa phương triển khai chậm; đồng thời định kỳ 3 ngày một lần, các địa phương phải báo cáo tiến độ.

Cập nhật đến chiều 18-8 từ Bộ LĐTB-XH cho biết, đã có 60/63 tỉnh (3 tỉnh không có đối tượng: Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng) có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08.

Theo đó, số hồ sơ mà UBND cấp huyện đã tiếp nhận được là 3.988.560 lao động với kinh phí đề nghị hỗ trợ là hơn 2.837 tỷ đồng. Trong đó, số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 2.860.384 lao động với kinh phí hơn 1.962 tỷ đồng. Số hồ sơ đã được giải ngân là 1.587.543 lao động với hơn 1.094 tỷ đồng.

Nguồn: SGGP