Xếp hạng 8 di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng 8 di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh quốc gia tại Nghệ An, Hà Nội và Thái Nguyên.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng quốc gia di tích lịch sử đình Trụ Pháp, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; di tích lịch sử mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật đình Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tuy Lộc, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; di tích kiến trúc nghệ thuật đền Quan Đế, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; di tích lịch sử mộ, nhà thờ Hoàng Trình Thanh và Từ chỉ Họ Hoàng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Danh lam thắng cảnh Chùa Hang, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cũng được xếp hạng quốc gia đợt này.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Nguồn Chính phủ