Vùng Vịnh cùng tăng giá xăng dầu

3 quốc gia vùng Vịnh là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và Oman đã đồng loạt tăng giá xăng và dầu diesel.

Vùng Vịnh cùng tăng giá xăng dầu

UAE và Qatar đã tăng giá bán tất cả mặt hàng xăng và dầu diesel so với tháng 9, trong khi Oman tăng giá xăng loại 1 và diesel, song vẫn duy trì mức giá bán xăng loại thường như tháng trước vì chính phủ nước này đã áp dụng mức trần giá bán ra.

Bộ Năng lượng UAE tuyên bố, giá nhiên liệu trong nước bắt đầu tăng trong tháng này. Trong khi đó, Công ty Qatar Petroleum thuộc sở hữu nhà nước Qatar đã quyết định tăng giá bán nhiên liệu bắt đầu từ ngày 1-10; còn Oman tiến hành xây dựng một chương trình trợ cấp nhiên liệu cho các công dân có thu nhập thấp.

Saudi Arabia dự kiến cũng sẽ điều chỉnh giá năng lượng, bao gồm giá bán xăng dầu, trong thời gian tới nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ.

Nguồn SGGP