Phim tài liệu: Đại biểu quốc hội và những kỳ vọng của cử tri

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục