Phim tài liệu “Ông Nguyễn Kha – Người chiến sĩ một đời theo Đảng”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục