Đảng bộ lãnh đạo thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ (1945-1975)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

(THTG) Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức sản xuất và thực hiện 05 tập phim tài liệu có tựa đề: “Dấu ấn của Đảng bộ Tiền Giang qua 10 nhiệm kỳ”. Thông qua 05 tập phim, nhằm đúc kết những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Tiền Giang (bao gồm Đảng bộ Mỹ Tho và Gò Công trước đây) đã lãnh đạo quân và dân tiến hành thắng lợi 02 cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng phát triển tỉnh Tiền Giang trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hôm nay.

Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quan tâm theo dõi 05 tập phim tài liệu “Dấu ấn của Đảng bộ Tiền Giang qua 10 nhiệm kỳ”.

Dấu ấn của Đảng bộ Tiền Giang qua 10 nhiệm kỳ – Tập 2

Video cùng chuyên mục