Cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục