Ưu tiên nông nghiệp hiện đại

Trong khối ASEAN, Thái Lan được đánh giá là quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ ở lĩnh vực nông nghiệp.

 

Xác định mục tiêu trọng tâm là đưa ngành nông nghiệp Thái Lan tiếp tục phát triển, Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) vừa thông qua nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho các nhà đầu tư vào dự án liên quan đến sản xuất nông nghiệp hiện đại. Những ưu đãi đặc biệt này sẽ dành cho đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin hoặc thiết kế kỹ thuật giúp hiện đại hóa quy trình sản xuất hiện nay.

Ưu tiên nông nghiệp hiện đại ảnh 1Thu hoạch lúa ở Thái Lan
 Nhằm khuyến khích người nông dân hiện đại hóa sản xuất, việc nâng cấp phương thức sản xuất và chất lượng thu hoạch theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, như Chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt và Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, cũng sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi. Theo hệ thống ưu đãi mới, các doanh nghiệp áp dụng công nghệ nhằm hiện đại hóa sản xuất trong khu vực nông nghiệp tư nhân sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 5 năm. Đối với các doanh nghiệp nâng cấp quy trình sản xuất và sản phẩm nhằm đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sẽ được miến thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, ưu đãi miễn thuế sẽ giới hạn ở mức 50% chi phí đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn. Thời hạn nộp hồ sơ để hưởng những mức ưu đãi trên là trước năm 2020.

Những ưu đãi về thuế cũng sẽ dành cho việc mua sắm thiết bị tự động và máy móc. Đối với doanh nghiệp đầu tư vào máy móc hiện đại và hệ thống tự động sẽ được hưởng miễn thuế ưu đãi doanh nghiệp trong vòng 3 năm, song ưu đãi thuế sẽ bị giới hạn ở mức 50% chi phí đầu tư. Riêng đối với doanh nghiệp sử dụng máy móc sản xuất trong nước với tỷ lệ trên 30% giá trị do máy tạo ra sẽ hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 3 năm không giới hạn điều kiện. Ủy ban Đầu tư Thái Lan cũng thông qua việc gia hạn 3 năm tới thời điểm năm 2020 thay vì hết năm 2017, tạo điều kiện nâng cấp máy móc giúp tiết kiệm năng lượng hoặc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo.

Để sản xuất được giống gạo ngon, trái cây sạch và đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu trên thị trường quốc tế, trong thời gian qua, Thái Lan luôn chú trọng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững với những chính sách hết sức cởi mở cho nông dân cũng như bất cứ nhà đầu tư nào trong và ngoài nước muốn tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp. Nước này đã áp dụng chiến lược coi trọng công tác khuyến nông, nâng cao trình độ của từng cá nhân và tập thể bằng cách mở các lớp học và các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Bên cạnh đó là thiết lập hệ thống đảm bảo rủi ro cho nông dân, giải quyết tốt vấn đề nợ trong nông nghiệp. Đối với các sản phẩm nông nghiệp, chính phủ đã hỗ trợ để tăng sức cạnh tranh thông qua các hoạt động như tổ chức hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tiếp thị, xúc tiến đầu tư, khuyến khích sản xuất máy móc phục vụ cho ngành nông nghiệp… Ngoài ra, Thái Lan còn tính toán phân bổ khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách khoa học và hợp lý.

Nguồn SGGP