UBND tỉnh triển khai  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Luật Căn cước và Nghị định 95 của Chính phủ

(THTG) Ngày 23-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, Luật Căn cước và Nghị định số 95 ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Luật tại Tiền Giang. Ảnh: Võ Duy

Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều, với một số điểm mới như: Thẻ CCCD sẽ được gọi tên mới là thẻ Căn cước. Người dân đang có thẻ CCCD cấp trước ngày 01/7/2024 không phải đổi sang thẻ Căn cước mà được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Chứng minh nhân dân chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024 dù còn hạn sử dụng hay đã hết hạn sử dụng; người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024 có thể được cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu; bổ sung giấy chứng nhận Căn cước; từ ngày 01/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử. Đây là Căn cước được thể hiện qua tài khoản định danh điện tử

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị định 95 ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Nghị định bao gồm 06 Chương, 33 Điều, bổ sung nhiều quy định mới, tiến bộ, giúp cho quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thuận lợi hơn, góp phần hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian tới.

Trọng Hiếu