UBND tỉnh Tiền Giang triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn sau dịch Covid-19 và hạn mặn

(THTG) Ngày 09-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến thành viên UBND tỉnh, nhằm thông qua các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội sau dịch Covid-19 và hạn, mặn. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

UBND tinh hop truc tuyen 1 UBND tinh hop truc tuyen 5UBND tinh hop truc tuyen 4

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Lê Long

Các thành viên UBND tỉnh tham dự cuộc họp cơ bản thống nhất kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh năm 2020, sau khi khống chế dịch Covid-19 và hạn, mặn, với quyết tâm tăng trưởng năm 2020 đạt mục tiêu đề ra là 7%. Để thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp ở lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, dự án mời gọi đầu tư; ổn định lĩnh vực nông nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ít bị tác động và lĩnh vực dịch vụ.

Đối với lĩnh vực nông, ngư nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả giải pháp phòng, chống hạn, mặn; cung cấp nước tưới cho các loại cây trồng; đồng thời phát triển đàn gia cầm, tái đàn heo, khuyến cáo phát triển diện tích, sản lượng nuôi thủy sản.

UBND tinh hop truc tuyen 6 UBND tinh hop truc tuyen 7 UBND tinh hop truc tuyen 8

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Lê Long 

Trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, Tiền Giang sẽ thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, gặp gỡ, tìm hiểu, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong cung cấp nguyên vật liệu đầu vào ổn định, để tăng cường sản xuất.

Đối với thu – chi ngân sách sẽ được ưu tiên giải ngân, để đảm bảo ổng định, duy trì và tạo điều kiện tăng trưởng cho giai đoạn kế tiếp theo.

UBND tinh hop truc tuyen 10UBND tinh hop truc tuyen 9

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận. Ảnh: Lê Long

Bên cạnh các giải pháp trên, phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây ăn trái, đảm bảo khi kết thúc hạn mặn, diện tích cây trồng này vẫn phát triển tốt và cho thu hoạch với năng suất cao. Chủ tịch UBND tỉnh cũng có ý kiến về một số vấn đề liên quan đến thu chi ngân sách, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thuế doanh nghiệp.

Mạnh Cường