UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

(THTG) Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã ra công văn chỉ đạo các ngành các cấp và mọi người dân tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị khẩn trương triển khai thực hiện 4 nội dung cụ thể.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cháy tại bãi rác Tân Lập. Ảnh: Bùi Phong

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu thường xuyên chỉ đạo, tổ chức tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị, kịp thời khắc phục những sơ hở, tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vận động gia đình, người thân phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, thực hiện tốt phương châm 4 tại chổ “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”. UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền trong khu dân cư, khu vực công cộng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đề cao, cảnh giác của người dân; tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp quản lý, đặc biệt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ, cơ sở phế liệu; có giải pháp xử lý các khu vực cỏ hoang, bãi rác, không để phát sinh các vụ cháy gây hoang mang dư luận.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Công an tỉnh tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, bổ sung các phương tiện chữa cháy, tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp với tình hình, đặc điểm rừng. Đối với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo phân cấp quản lý; nắm chắc tình hình giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, phương tiện chữa cháy, phương án và khả năng huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, nhất là bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý những sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sở hiệu quả.

                                                       Mạnh Cường