Trung ương quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

(THTG) Chiều ngày 22-4, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 32- ngày 10/04/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.

Quang cảnh hội nghị quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại điểm cầu Tiền Giang.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tình ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; giảm dần số vụ vi phạm..Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu.Để đấy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản.

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cần tập trung xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp , không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản; khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm; có chính sách hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng vật chất ngành thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý bi phạm, truy xuất nguồn gốc thủy sản; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế , không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ với các nước.

Tin và ảnh: Trọng HIếu