Triển lãm ảnh “Truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam”

Quan khách tham quan triển lãm.
Ảnh: Mai Hương/báo tuổi trẻ 

Ngày 19/12, Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã khai mạc triển lãm “Truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi.

Tại Công viên Lam Sơn, triển lãm trưng bày hơn 80 ảnh với 2 nội dung chính: Chiến công nối tiếp chiến công; Bảo vệ và xây dựng thành phố trong thời kỳ mới. Đây là những hình ảnh chọn lọc thể hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 69 năm (từ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và kháng chiến chống đế quốc Mỹ). Quân đội ta đã chống lại giặc ngoại xâm, liên tục lập nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử vàng chói lọi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với chiến thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30/4/1975. Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân, Lực lượng Vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
cùng với dân quân và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, rèn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn biên giới, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Tại Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi, triển lãm cũng giới thiệu hơn 100 tác phẩm nghệ thuật về lực lượng Vũ trang nhân dân trong học tập, lao động, sinh hoạt với tiêu đề “Nét đẹp Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” và “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30/12, nhằm phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân, qua đó giáo dục truyền thống giữ nước, bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay, tiếp bước truyền thống cha anh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam./

Nguồn ĐCSVN