Triển khai hàng loạt dự án bảo tồn làng cổ Đường Lâm

Các dự án sẽ sớm được triển khai trong năm 2014, đồng thời để những người dân sống tại di tích biết làm du lịch.

Di tích làng cổ Đường Lâm (ảnh: Hà Thành)

Mới đây, ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm khẳng định: “Thành phố Hà Nội và Thị xã Sơn Tây sẽ triển khai hàng loạt dự án để bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm”.

Để giải quyết những bất cập tại làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây đang triển khai hàng loạt giải pháp như khẩn trương quy hoạch khu giãn dân, tu bổ di tích xuống cấp, tu bổ nhà cổ… Đặc biệt là dự án phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình từ làm nông nghiệp sang dịch vụ du lịch sẽ được hoàn thiện và triển khai trong năm nay. Đây sẽ là dự án “xương sống” để người dân không sở hữu nhà cổ nhưng sống tại di tích có thể hưởng lợi từ du lịch.

Ông Phạm Hùng Sơn cho biết: “Sau khi quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị Đường Lâm được thành phố phê duyệt, chúng tôi sẽ triển khai các dự án thành phần như quy hoạch lại khu dịch vụ, khu nông nghiệp để khách du lịch đến có thể làm nông nghiệp ở đây. Đặc biệt trong năm 2014, Ban quản lý làng cổ Đường Lâm sẽ hoàn chỉnh Dự án phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm để những người dân sống trong di tích biết làm du lịch”.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án tu bổ di tích tại làng cổ Đường Lâm với nguồn kinh phí 15 tỷ đồng. Từ dự án này, một số di tích xuống cấp nhiều năm qua như đình Cam Thịnh, đình Đoài Giáp, lăng Ngô Quyền… sẽ được khẩn trương tu bổ./.

Ngọc Khuê/vov.vn