Trao giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND cho 12 tác giả, 74 nghệ sĩ

       Sáng 19.5, tại Nhà hát Lớn HN, Bộ VHTTDL đã long trọng tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT và danh hiệu NSND cho 12 tác giả và 74 nghệ sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Nước  Trương Tấn Sang.

        Trao giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND cho 12 tác giả, 74 nghệ sĩ

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao bằng khen cho các tác giả và nghệ sĩ. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Lễ  trao giải này là kết quả của đợt xét giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT  lần thứ 4, giải thưởng Nhà nước về VHNT lần thứ III và đợt phong tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ VII được tiến hành từ gần 2 năm nay. Có 570 tác giả, nghệ sĩ được nhận giải thưởng và danh hiệu trong đợt này. Trong đó có 12 tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh, 128 tác giả được giải thưởng Nhà nước, 74 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND và 356 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSUT.

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Trao bằng khen cho các tác giả và nghệ sĩ, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Những năm qua, nền văn học nghệ thuật của đất nước ta đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh, cách mạng và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ cho đất nước. Góp phần tạo nên những thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của các văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND, được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật”.

Lễ trao giải thưởng Nhà nước về VHNT và danh hiệu NSUT cũng sẽ được tổ chức long trọng tại Nhà hát Lớn vào ngày 27.5 tới.