TP. Mỹ Tho phát động “Phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa”

(THTG) Ngày 08 – 04, Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Chống rác thải nhựa” và “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” năm 2024 .

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ phát động, đại biểu được nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Mỹ Tho tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn cách thức, ý nghĩa phân loại rác tại nguồn; tuyên truyền về các phương pháp, mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; giới thiệu những mô hình phân loại rác và cách tái chế rác thải đạt hiệu quả, mô hình ủ phân compost; hướng dẫn các đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động xây dựng mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Chống rác thải nhựa” và “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” tại đơn vị.

Qua lễ phát động, Ban tổ chức vận động các Công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì và phát triển phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức xây dựng và thực hiện tốt việc đăng ký, phát động phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại nơi làm việc…Đồng thời, phát động mỗi Công đoàn cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Chống rác thải nhựa” và “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kim Loan – Thanh Tùng